Commune de Goesdorf > Manifestationen

Manifestationen

24
Apr
2018
 

Privé

Sall Nacher

24
Apr
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

25
Apr
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

26
Apr
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

26
Apr
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

28
Apr
2018
 

Sporthall Nacher

DT Nacher

29
Apr
2018
 

Generalversammlung

Sall Géisdref - Entente Géisdref

01
Mai
2018
 

1te Mee

02
Mai
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

03
Mai
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

05
Mai
2018
 

Sporthall Nacher

DT Nacher

06
Mai
2018
 

Réception Kiermes zu Dol

Sall Dol

06
Mai
2018
 

Kiermes zu Dol

08
Mai
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

09
Mai
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

10
Mai
2018
 

Christi Himmelfahrt

10
Mai
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

12
Mai
2018
 

Privé

Sall Bitscht

12
Mai
2018
 

Sporthall Nacher

DT Nacher

13
Mai
2018
 

Kiermes zu Nacher

15
Mai
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

16
Mai
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

17
Mai
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

19
Mai
2018
 

Championat DT Nacher

Sporthal Nacher

24
Mai
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

25
Mai
2018
 

Generalversamlung DT Nacher

Sall Nacher

26
Mai
2018
 

Loubal Boukels

Bal - Jeunesse Géisdref

26
Mai
2018
 

Hämmelsmarsch

Duerf Boukels - Entente Géisdref

27
Mai
2018
 

Kiermes zu Boukels

29
Mai
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

30
Mai
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

31
Mai
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

02
Jun
2018
 

Privé

Sall Géisdref

05
Jun
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

06
Jun
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

07
Jun
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

07
Jun
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

09
Jun
2018
 

Bal

Zelt Dol - Jeunesse Dol + Nacher

10
Jun
2018
 

Mammendagsfeier

Coin de Terre et foyer

12
Jun
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

13
Jun
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

14
Jun
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

15
Jun
2018
 

Veranstaltung vun FLD

Sall + Sportshall Nacher - Dart Club Black Yellow

16
Jun
2018
 

Veranstaltung vun FLD

Sall + Sportshall Nacher - Dart Club Black Yellow

19
Jun
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

20
Jun
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

21
Jun
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

21
Jun
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

23
Jun
2018
 

Nationalfeierdag

28
Jun
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

30
Jun
2018
 

Trac o Lac

Sall Nacher - Trakteursfrenn Nacher

30
Jun
2018
 

Obriichten Familjendag

Sall dol

01
Jul
2018
 

Trac o Lac

Trakteursfrenn Nacher

01
Jul
2018
 

Familjendag

Sall Dol

05
Jul
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

05
Jul
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

06
Jul
2018
 

Privé

Sall Nacher

07
Jul
2018
 

Schoulfest

Zelt Schoul

07
Jul
2018
 

Privé

Sall Nacher

08
Jul
2018
 

Privé

Sall Nacher

10
Jul
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

11
Jul
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

12
Jul
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

17
Jul
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

18
Jul
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

19
Jul
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

28
Jul
2018
 

Privé

Sall Bitscht

15
Aug
2018
 

Krautweschfeier

Sall Nacher - CTF

18
Aug
2018
 

Privé

Sall Nacher

06
Sep
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

08
Sep
2018
 

Privé

Sall Géisdref

14
Sep
2018
 

Obriichten Kiermesbal

Sall Géisdref

15
Sep
2018
 

Kiermesbal zou Géisdref

Sall Géisdref - Entente Géisdef

16
Sep
2018
 

Kiermes zou Géisdref

16
Sep
2018
 

Ofriichten Kiermesbal

Sall Géisdref - Entente Géisdref

18
Sep
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

19
Sep
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

20
Sep
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

20
Sep
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

25
Sep
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

26
Sep
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

27
Sep
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

02
Okt
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

03
Okt
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

04
Okt
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

04
Okt
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

07
Okt
2018
 

Journée de Commémoration

09
Okt
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

10
Okt
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

11
Okt
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

12
Okt
2018
 

Privé

Sall Géisdref

13
Okt
2018
 

Privé

Sall Géisdref

14
Okt
2018
 

Kirmes Bitscht

14
Okt
2018
 

Danznometteg

Sall Nacher - Aerobic Club Nacher

15
Okt
2018
 

Kiermes Bitscht

16
Okt
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

17
Okt
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

18
Okt
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

18
Okt
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

19
Okt
2018
 

Obriichten Träipenowend

Sall Géisdref - Jeunesse Géisdref + Vältesfrenn

20
Okt
2018
 

Träipenowend

Sall Géisdref - Jeunesse Géisdref + Vältesfrenn

21
Okt
2018
 

Ofriichten

Sall Géisdref - Jeunesse Géisdref + Vältesfrenn

23
Okt
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

24
Okt
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

25
Okt
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

03
Nov
2018
 

Generalversammlung

Sall Géisdref - Theaterfrenn Géisdref

05
Nov
2018
 

Generalversammlung

Sall Géisdref - Entente Géisdref

06
Nov
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

07
Nov
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

08
Nov
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

13
Nov
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

14
Nov
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

15
Nov
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

15
Nov
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

16
Nov
2018
 

Beaujolaisowend

Sall Nacher - Jeunesse Dol

20
Nov
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

21
Nov
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

22
Nov
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

25
Nov
2018
 

Chreschtfeier DT Nacher

Sall Nacher

27
Nov
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

28
Nov
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

29
Nov
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

29
Nov
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

04
Dez
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

05
Dez
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

06
Dez
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

11
Dez
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

12
Dez
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

12
Dez
2018
 

Adventsnometteg

Sall Nacher - Fraen a Mammen

13
Dez
2018
 

Journée 3ième age

Sall Géisdref - Amiperas

13
Dez
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

14
Dez
2018
 

Chreschtfeier

Sall Nacher - Gemeng

15
Dez
2018
 

Chreschtfeier

Sall Nacher - Gemeng

16
Dez
2018
 

Adventsveillée

Sall Nacher

18
Dez
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

19
Dez
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

20
Dez
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht