Commune de Goesdorf > Manifestationen

Manifestationen

24
Okt
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

25
Okt
2018
 

Generalversammlung

Sall Nacher - Lasep (19h)

25
Okt
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

27
Okt
2018
 

Club - Championat DT Nacher

Sall Nacher - Sportshall

27
Okt
2018
 

Privé

Sall Géisdref

02
Nov
2018
 

Bal Jeunesse Nacher

Sall Nacher

03
Nov
2018
 

Generalversammlung

Sall Géisdref - Theaterfrenn Géisdref

04
Nov
2018
 

Formation

Sall Nacher oder Sporthal

05
Nov
2018
 

Generalversammlung

Sall Géisdref - Entente Géisdref

06
Nov
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

07
Nov
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

08
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

08
Nov
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

09
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

10
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

10
Nov
2018
 

DT. Nacher

Sportshal Nacher

10
Nov
2018
 

Nordcup 2018

Sall Bitscht - Dart Club

11
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

12
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

13
Nov
2018
 

Formation

Sall Nacher oder Sportshal

13
Nov
2018
 

Thailändischer Kochkurs

Sall Géisdref

13
Nov
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

14
Nov
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

15
Nov
2018
 

Thailändischer Kochkurs

Sall Géisdref

15
Nov
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

15
Nov
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

16
Nov
2018
 

Beaujolaisowend

Sall Nacher - Jeunesse Dol

17
Nov
2018
 

DT. Nacher

Sportshal Nacher

20
Nov
2018
 

Thailändischer Kochkurs

Sall Géisdref

20
Nov
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

21
Nov
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

22
Nov
2018
 

Thailändischer Kochkurs

Sall Géisdref

22
Nov
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

23
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

24
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

25
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

25
Nov
2018
 

Chreschtfeier DT Nacher

Sall Nacher

26
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

27
Nov
2018
 

Privé

Sall Géisdref

27
Nov
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

28
Nov
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

29
Nov
2018
 

Porte ouverte Amiperas

Sall Géisdref

29
Nov
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

01
Dez
2018
 

DT. Nacher

Sportshal Nacher

01
Dez
2018
 

Privé

Sall Nacher

04
Dez
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

05
Dez
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

06
Dez
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

07
Dez
2018
 

Entente des sociétés

Sall Géisdref

08
Dez
2018
 

DT. Nacher

Sportshal Nacher

08
Dez
2018
 

Nordcup 2018

Sall Bitscht - Dart Club

11
Dez
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

12
Dez
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

12
Dez
2018
 

Adventsnometteg

Sall Nacher - Fraen a Mammen

13
Dez
2018
 

Journée 3ième age

Sall Géisdref - Amiperas

13
Dez
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht

14
Dez
2018
 

Chreschtfeier

Sall Nacher - Gemeng

15
Dez
2018
 

Chreschtfeier

Sall Nacher - Gemeng

16
Dez
2018
 

Adventsveillée

Sall Nacher

18
Dez
2018
 

Yoga 19:45-21:15

Sall Bitscht

19
Dez
2018
 

Yoga 08:45-10:15

Sall Bitscht

20
Dez
2018
 

Yoga 19:30-21:00

Sall Bitscht