Commune de Goesdorf > Manifestationen

Manifestationen

17
Jul
2020
 

Privé (OFFGESOOT)

Sall Geisdref

19
Jul
2020
 

Privé (OFFGESOOT)

Sall Nacher + Sportshall

21
Jul
2020
 

Inter-actions

Sall Geisdref - Club Uewersauer

22
Jul
2020
 

Inter-actions

Sall Geisdref - Club Uewersauer

23
Jul
2020
 

Porte ouverte (OFFGESOOT)

Sall Geisdref - Amiperas

24
Jul
2020
 

Inter-actions

Sall Geisdref - Club Uewersauer

29
Jul
2020
 

Inter-actions

Sall Geisdref - Club Uewersauer

31
Jul
2020
 

Grillowend

Molkerei Dol - Jeunesse Dol

02
Aug
2020
 

Privé

Sall Bitscht

14
Aug
2020
 

Grillowend

Molkerei Dol - Jeunesse Dol

15
Aug
2020
 

Krautweschfeier

Sall Nacher + Zelt - Coin de Terre

28
Aug
2020
 

Grillowend

Molkerei Dol - Jeunesse Dol

03
Sep
2020
 

Privé

Sall Nacher

04
Sep
2020
 

Privé

Sall Nacher

05
Sep
2020
 

Privé

Sall Geisdref

10
Sep
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

11
Sep
2020
 

Grillowend

Molkerei Dol - Jeunesse Dol

12
Sep
2020
 

Privé

Sall Nacher

18
Sep
2020
 

Obriichten Bal

Sall Geisdref - Entente Geisdref

19
Sep
2020
 

Hämmelsmarsch

Duerf Geisdref - Entente Geisdref

19
Sep
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

20
Sep
2020
 

Kirmes Receptioun

Sall Geisdref - Entente Geisdref

21
Sep
2020
 

Ofriichten

Sall Geisdref - Entente Geisdref

24
Sep
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

26
Sep
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

02
Okt
2020
 

Privé

Sall Geisdref

03
Okt
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

04
Okt
2020
 

Pappendag

08
Okt
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

10
Okt
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

16
Okt
2020
 

Obriichten Träipenowend

Sall Geisdref - Jeunesse Geisdref

17
Okt
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

17
Okt
2020
 

Träipenowend

Sall Geisdref - Jeunesse Geisdref

18
Okt
2020
 

Danznometteg

Sall Nacher - Aerobic Nacher

22
Okt
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

24
Okt
2020
 

Privé

Sall Nacher

24
Okt
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

25
Okt
2020
 

Privé

Sall Nacher

31
Okt
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

05
Nov
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

07
Nov
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

07
Nov
2020
 

Generalversammlung

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

08
Nov
2020
 

Ofriichten Generalversammlung

Sall Geisdref - Theaterfrenn Geisdref

09
Nov
2020
 

Generalversammlung

Sall Geisdref - Entente Gemeng Geisdref

14
Nov
2020
 

Privé

Sall Nacher

14
Nov
2020
 

Privé

Sall Geisdref

14
Nov
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

19
Nov
2020
 

Porte ouverte

Sall Geisdref - Amiperas

20
Nov
2020
 

Beaujolais Owend

Sall Nacher + Sportshal - Jeunesse Dol

21
Nov
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

21
Nov
2020
 

Obriichten Chreschtmaart

Sall Nacher - DT Nacher

22
Nov
2020
 

Chreschtmaart

Sall Nacher - DT Nacher

28
Nov
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

03
Dez
2020
 

Porte ouverte Niklosfeier

Sall Geisdref - Amiperas

05
Dez
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

09
Dez
2020
 

Adventsnometteg

Sall Nacher - Fraen a Mammen

11
Dez
2020
 

Chreschtveillée

Boukels - Vältesfrenn

12
Dez
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher

13
Dez
2020
 

Uucht + Advent

Sall Nacher + Kiirch - Sängerfrenn Geisdref

17
Dez
2020
 

Journée du 3e âge

Sall Geisdref - Amiperas

19
Dez
2020
 

Deschtennis

Sportshal - DT Nacher